10.0
1 votes
The History of Hungary

The History of Hungary

Magyar Televízió 2009

A nagyívű sorozat 46 részben dogozza fel Magyarország történetét. Izgalmas szellemi kalandot kínál, nem iskolás ízű ismereteket. Történész szakértőik és Nagy György műsorvezető segítségével felfedezővé akarják tenni a Nézőt, hogy ő maga csodálkozzon rá azokra a tényekre, amelyeket esetleg már korábban is ismert, de valahogy nem is gondolt rájuk tudatosan.

All Shows - Documentary Watchlist Watchlist

The 10 Best Episodes of The History of Hungary

#1 - A magyar szentek évszázada

8.00

Season 1 - Episode 5

Számunkra a 11. század Szent Istvánnal kezdődött, és az ő szentté avatását kezdeményező Szent Lászlóval végződött; de ebben a században élt Szent Imre, Szent Gellért, - és talán kevesen tudják, hogy a feltételezések szerint Skóciai Szent Margit, a skótok patrónája is Árpád-házi szent volt! A sorozat 5. adásában megnézzük, Margit hol született, de utánajárunk a feldebrői templom titkának, és a hét napjai magyar elnevezésének is. Érdekes történetű sírokat is meglátogatunk: Pulán Salamont, Feldebrőn Aba Sámuelt, Csanádon Gellértet, Tihanyban I. Andrást temették el. És azt tudták, hogy Budapest területén előbb a nyugati, vagyis a mai budai oldalt hívták úgy, hogy Pest?

The episode was rated from 1 votes.

#2 - Államalapítás

7.00

Season 1 - Episode 3

A sorozat harmadik részében felkeressük István király - "Vajk" - születésének a helyszínét; Gizella királyné passaui sírját, az István és Koppány közötti harc feltételezett helyszínét és utánajárunk a koronázási ékszerek eredetének. Ezúttal is érdekességeknek, titkoknak, legendáknak eredünk a nyomába: tudták azt, hogy a szóvégi "d" betű a középkorban kicsinyítő képző volt, vagyis Árpád neve árpácskát, Várad kicsi várat jelentett? És arról hallottak, hogy a pannonhalmi alapítólevél szerint az apát egyik priviliégiuma az, hogy szandálban is misézhet?

The episode was rated from 1 votes.

#3 - István királysága

6.00

Season 1 - Episode 4

Ezúttal is számtalan kérdést teszünk fel a műsorban - amelyekre persze válaszolunk is. Vajon hogyan alakult ki az az ezer éves hagyomány, hogy a magyar királynéknak a koronázásukkor varrniuk kellett néhány öltést a koronázási paláston? Hogy nézhetett ki az elpusztult fehérvári bazilika? Mi köze az "eladó leány"-nak a "vevő-legény"-hez? Mennyit ért egy féldénár? Valóban ellopták István jobb kezét? Hány helyen halhatott meg Imre herceg? Hogyan lett Vazul megvakíttatásában "bűnbak" a királyné? Hogyan alakultak ki a mai címerünk alapjai?

The episode was rated from 1 votes.

#4 - Úton a haza felé...

0.00

Season 1 - Episode 1

Az első részben az Őshazától a Kárpátokig kísérjük a vándorló magyar népet. Utánajárunk annak, hogy mi köze van Ungvár nevének a "Hungária" névhez; megtudhatjuk, hogy mire való az "istenfa" a jurtaépítés közben; hogy miért nem szabad rálépni a küszöbre; hogy milyen madár a turul; mi köze a "nemzés"-nek a "nemzet"-hez; és megnézzük, milyen látvány tárult a honfoglalók szeme elé a Vereckei hágóról?

The episode was rated from 0 votes.

#5 - A honfoglalás

0.00

Season 1 - Episode 2

A Magyarország története című sorozat második adásában "hont foglalunk". Ezúttal is sok ismert legenda után nyomozunk: mi a valóságtartalma az "egy marék földért, egy kulacs vízért és egy tépés fűért" vett országnak? Tényleg a "szerét ejteni" kifejezésből ered Ópusztaszer neve? Hol van az, ami "az Óperencián is túl" van? Ettek-e őseink nyereg alatt puhított húst? Milyen volt a honfoglalók instant levese? Miért reszketett egész Európa a kalandozó magyarok íjától? Mi az igazság Lehel és az ő kürtje körül? Egyáltalán: hogyan, milyen épületekben éltek, milyen ruhákat viseltek a honfoglaló őseink? És az igaz, hogy a magyarok hozták keletről, és ők terjesztették el széles körben Európa népei között a gombot?

The episode was rated from 0 votes.

#6 - I. Lászlótól III. Béláig: a két lovagkirály
0.00
Season 1 - Episode 6

Rendkívül izgalmas nyomozásokban járhatnak velünk a sorozat 6. adásának nézői: az Árpád-kori templomok többsége - ma is fellelhető az évszázadok során ráépült részletek alatt, csak le kell hántani róla az évszázadok alatt ráépült épletelemeket! Öskü és Hidegség templomaiban jártunk; Velemérben pedig találtunk egy Szent László-ábrázolást, amely hihetetlenül érdekes feltételezésekre ad okot... Hallottak arról, hogy Kálmán király nem is törölte el a boszorkányüldözést? És hogy a későbbi magyar királyok őse egy megvakított herceg volt? Vajon hogyan követhette a trónon IV. Istvánt III. István? Miért június 27-én van László-nap? Megértenénk-e a 12. századi magyar beszédet?...

The episode was rated from 0 votes.
#7 - Az Aranybullától a tatárdúlásig
0.00
Season 1 - Episode 7

A sorozat 7. adásában különleges utakra indulunk a magyar királyok kíséretében. Előbb Varasdra (ma: Varasdin) utazunk, ahol Imre király egyetlen pálcával a kezében ment az ellene lázadó öccse katonái közé; aztán Spalatoban (Split) II. András keresztes hadjáratra induló seregével megnézzük: milyen messze van Makó Jeruzsálemtől. A katasztrofális muhi vereség után elkísérjük a menekülő IV. Bélát Trauba (Trogir). Végül Klissába (Klis) látogatunk, hogy felkeressük azt a várat, ahol meghalt a király kicsi lánya, Margit; - és a várandós királyné ott, a várban szülte meg kilencedik gyermekét, akit ugyancsak Margitnak kereszteltek. Ő az, aki majd a Nyulak szigetén tölti rövid életét: Szent Margit…

The episode was rated from 0 votes.
#8 - Az Árpád-kor utolsó évtizedei
0.00
Season 1 - Episode 8

Különleges titkoknak eredünk nyomába a sorozat 8. adásában. A prágai Szent Vitus-székesegyházban kézbe vesszük azt a kardot, amit IV. Béla lánya vitt magával, amikor Prágába szökött, és amelyet Szent István kardjaként tartunk számon. Elmegyünk a morvamezei csata helyszínére, ahol a hálátlan utókor már meg sem említi, hogy Európa egyik uralkodó dinasztiája: a Habsburgok magyar segítséggel vetették meg az itteni csatában a dinasztia alapjait. A romániai Cheresig várában IV. László megölése ügyében nyomozunk; és kézbe veszünk olyan becses ereklyéket, mint Anonymus Gestája, vagy az Ómagyar Mária-siralom…

The episode was rated from 0 votes.
#9 - Anjou Károly - aki nem Róbert...
0.00
Season 1 - Episode 9

A sorozat 9. adásában kiderül, hogy az első Anjou királyunk közismert neve: "Károly Róbert" - egy tévedés következménye. Egy izgalmas nyomozás eredményeként megtaláljuk a kilenc évszázada egy lomtalanítás során kidobott Anjou királyi kárpit eredeti ábrázolását; megnézzük, hol verték az első magyar aranyforintot; részt veszünk a közép-európai uralkodók első nagyszabású találkozóján Visegrádon; és azt is megtudjuk, milyen fájdalomdíjat kapott egy lovagi tornán az a vesztes lovag, akinek három fogát ütötte ki kopjájával - a király.

The episode was rated from 0 votes.
#10 - Nagy Lajos birodalma
0.00
Season 1 - Episode 10

Nagy Lajost mióta hívják Nagy Lajosnak? Valóban három tenger mosta a birodalma határait? Hogy működött a 14. századi radiátor? Miért Lengyelországban van az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok központja? Magyarország története Nagy Lajos címere Miért volt köszvényes a legtöbb uralkodó? Hogyan látták el ostrom idején a budai várat vízzel? Milyen volt a korabeli férfidivat? Miért nincs befejezve a Képes Krónika? Hogyan került a magyarkirálynéi korona Zadarba?

The episode was rated from 0 votes.

Last updated: oct 09, 2020

Search for TV shows...

About Me

I am Sophie and this is my website.

A little about me 👋 I am a marketing student in Paris. I love spending afternoons with friends in a cafe or a park.

But more than anything else, I love watching (.. binging…) series on my computer on rainy Sundays or any sunny day for that matter 🙈

I must have watched hundreds of shows by now, from romance to science-fiction series. Often I like to go back to a show I enjoyed. But I don’t feel like watching it all over again…

I created this website so myself and others could find the best episodes of our favourite shows. As of today, I have about 1,000 shows on the website with votes and rating coming from fans.

Hopefully, you can join me from your sofa and enjoy some nice TV!

- Sophie ☕️🍰