10.0
1 votes
The History of Hungary

The History of Hungary

Magyar Televízió 2009

A nagyívű sorozat 46 részben dogozza fel Magyarország történetét. Izgalmas szellemi kalandot kínál, nem iskolás ízű ismereteket. Történész szakértőik és Nagy György műsorvezető segítségével felfedezővé akarják tenni a Nézőt, hogy ő maga csodálkozzon rá azokra a tényekre, amelyeket esetleg már korábban is ismert, de valahogy nem is gondolt rájuk tudatosan.

All Shows - Documentary Watchlist Watchlist

The 10 Worst Episodes of The History of Hungary

#1 - Úton a haza felé...

0.00

Season 1 - Episode 1

Az első részben az Őshazától a Kárpátokig kísérjük a vándorló magyar népet. Utánajárunk annak, hogy mi köze van Ungvár nevének a "Hungária" névhez; megtudhatjuk, hogy mire való az "istenfa" a jurtaépítés közben; hogy miért nem szabad rálépni a küszöbre; hogy milyen madár a turul; mi köze a "nemzés"-nek a "nemzet"-hez; és megnézzük, milyen látvány tárult a honfoglalók szeme elé a Vereckei hágóról?

The episode was rated #1 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#2 - A honfoglalás

0.00

Season 1 - Episode 2

A Magyarország története című sorozat második adásában "hont foglalunk". Ezúttal is sok ismert legenda után nyomozunk: mi a valóságtartalma az "egy marék földért, egy kulacs vízért és egy tépés fűért" vett országnak? Tényleg a "szerét ejteni" kifejezésből ered Ópusztaszer neve? Hol van az, ami "az Óperencián is túl" van? Ettek-e őseink nyereg alatt puhított húst? Milyen volt a honfoglalók instant levese? Miért reszketett egész Európa a kalandozó magyarok íjától? Mi az igazság Lehel és az ő kürtje körül? Egyáltalán: hogyan, milyen épületekben éltek, milyen ruhákat viseltek a honfoglaló őseink? És az igaz, hogy a magyarok hozták keletről, és ők terjesztették el széles körben Európa népei között a gombot?

The episode was rated #2 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#3 - I. Lászlótól III. Béláig: a két lovagkirály

0.00

Season 1 - Episode 6

Rendkívül izgalmas nyomozásokban járhatnak velünk a sorozat 6. adásának nézői: az Árpád-kori templomok többsége - ma is fellelhető az évszázadok során ráépült részletek alatt, csak le kell hántani róla az évszázadok alatt ráépült épletelemeket! Öskü és Hidegség templomaiban jártunk; Velemérben pedig találtunk egy Szent László-ábrázolást, amely hihetetlenül érdekes feltételezésekre ad okot... Hallottak arról, hogy Kálmán király nem is törölte el a boszorkányüldözést? És hogy a későbbi magyar királyok őse egy megvakított herceg volt? Vajon hogyan követhette a trónon IV. Istvánt III. István? Miért június 27-én van László-nap? Megértenénk-e a 12. századi magyar beszédet?...

The episode was rated #3 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#4 - Az Aranybullától a tatárdúlásig

0.00

Season 1 - Episode 7

A sorozat 7. adásában különleges utakra indulunk a magyar királyok kíséretében. Előbb Varasdra (ma: Varasdin) utazunk, ahol Imre király egyetlen pálcával a kezében ment az ellene lázadó öccse katonái közé; aztán Spalatoban (Split) II. András keresztes hadjáratra induló seregével megnézzük: milyen messze van Makó Jeruzsálemtől. A katasztrofális muhi vereség után elkísérjük a menekülő IV. Bélát Trauba (Trogir). Végül Klissába (Klis) látogatunk, hogy felkeressük azt a várat, ahol meghalt a király kicsi lánya, Margit; - és a várandós királyné ott, a várban szülte meg kilencedik gyermekét, akit ugyancsak Margitnak kereszteltek. Ő az, aki majd a Nyulak szigetén tölti rövid életét: Szent Margit…

The episode was rated #4 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#5 - Az Árpád-kor utolsó évtizedei

0.00

Season 1 - Episode 8

Különleges titkoknak eredünk nyomába a sorozat 8. adásában. A prágai Szent Vitus-székesegyházban kézbe vesszük azt a kardot, amit IV. Béla lánya vitt magával, amikor Prágába szökött, és amelyet Szent István kardjaként tartunk számon. Elmegyünk a morvamezei csata helyszínére, ahol a hálátlan utókor már meg sem említi, hogy Európa egyik uralkodó dinasztiája: a Habsburgok magyar segítséggel vetették meg az itteni csatában a dinasztia alapjait. A romániai Cheresig várában IV. László megölése ügyében nyomozunk; és kézbe veszünk olyan becses ereklyéket, mint Anonymus Gestája, vagy az Ómagyar Mária-siralom…

The episode was rated #5 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#6 - Anjou Károly - aki nem Róbert...

0.00

Season 1 - Episode 9

A sorozat 9. adásában kiderül, hogy az első Anjou királyunk közismert neve: "Károly Róbert" - egy tévedés következménye. Egy izgalmas nyomozás eredményeként megtaláljuk a kilenc évszázada egy lomtalanítás során kidobott Anjou királyi kárpit eredeti ábrázolását; megnézzük, hol verték az első magyar aranyforintot; részt veszünk a közép-európai uralkodók első nagyszabású találkozóján Visegrádon; és azt is megtudjuk, milyen fájdalomdíjat kapott egy lovagi tornán az a vesztes lovag, akinek három fogát ütötte ki kopjájával - a király.

The episode was rated #6 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#7 - Nagy Lajos birodalma

0.00

Season 1 - Episode 10

Nagy Lajost mióta hívják Nagy Lajosnak? Valóban három tenger mosta a birodalma határait? Hogy működött a 14. századi radiátor? Miért Lengyelországban van az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok központja? Magyarország története Nagy Lajos címere Miért volt köszvényes a legtöbb uralkodó? Hogyan látták el ostrom idején a budai várat vízzel? Milyen volt a korabeli férfidivat? Miért nincs befejezve a Képes Krónika? Hogyan került a magyarkirálynéi korona Zadarba?

The episode was rated #7 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#8 - Legendák és igaz történetek a XV. század elején

0.00

Season 1 - Episode 11

Krakkóban megnézzük, hogyan őrizte meg a terméskő Nagy Lajos lánya, Hedvig – a lengyelek legkedvesebb királynéja – lábnyomát; a novigradi várban pedig nővére, Mária magyar királynő börtönét keressük fel. Bemutatjuk Visegrádon Zsigmond palotájának vízöblítéses (!) mellékhelyiségét és melegvizes fürdőszobai bojlerét. Utánajárunk, mi igaz a hírhedt erényövvel kapcsolatban, és felkutatjuk azokat a kénes csevice-forrásokat, amelyek a pokoljáró Tari Lőrinc emlékére bugyognak fel…

The episode was rated #8 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#9 - Zsigmond magyar király és német-római császár

0.00

Season 1 - Episode 12

A 12. adás főszereplői: Ozorai Pipo, a király mértékletes életvitelű lovagja; Cillei Borbála, a kikapós királyné; Zsigmond heroldja – vagyis a „címerkirály”; és Vlad Tepes, aki Zsigmond király Sárkány-rendjének köszönheti a mai ismert kétes hírű nevét: ő Drakula… De különleges tárgyakat is bemutatunk: például azt az óriási láncot, amellyel a dunai hajóforgalmat lehetett megállítani; a Budai Várnak a közlekedőedények elve alapján működő vízvezetékét; vagy azokat a középkori graffitivel ellátott, és a várainkban-templomainkban itt-ott felfedezhető építőköveket, amelyek segítségével az egykori kőfaragómester a könyvelését vezette… Cillei Borbála szexlapoknak is levetkőzött volna, de a párja sem vetette meg a szebbik nemet

The episode was rated #9 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#10 - A három Hunyadi

0.00

Season 1 - Episode 13

Sorozatunknak a Hunyadi Jánosról, Lászlóról és Mátyásról szóló részében krimiszerűen izgalmas történetekről mesélünk. Belopózunk a visegrádi fellegvárba Erzsébet királyné udvarhölgyével, és ellopjuk a koronát! Egy másik alkalommal a nándorfehérvári várban tanúi leszünk, amint Hunyadi László a király jelenlétében az embereivel megöli Cillei Ulrikot… De a várakon kívül más érdekes helyekre is elkalauzoljuk a nézőt: megmutatjuk Mátyás király kolozsvári szülőházát, szó lesz arról, hogy mire is emlékeztet a déli harangszó, hogy megválaszthatták-e Mátyást a Duna jegén, - és, hogy mit tud, aki ismeri a csíziót…

The episode was rated #10 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#11 - Mathias Rex
0.00
Season 1 - Episode 14

A sorozat 14. részében megmutatjuk a kenyérmezei csata helyszínét, és a reneszánsz stílus Alpokon inneni első megjelenését: Mátyás csodálatos visegrádi palotáját. Szó lesz arról, hogy az első nyomtatott könyv csaknem minden országban a Biblia volt, nálunk viszont – és ez igazán elgondolkodtató: a magyar nép története… De belelapozunk a Corvinákba is; felkeressük Vitéz János esztergomi dolgozószobáját, és Janus Pannonius pécsi sírját… És azt tudták, hogy Mátyás egyik kedvelt közlekedési eszközének a neve a legtöbb európai nyelvben egy magyar település: Kocs nevét őrzi?...

The episode was rated #1 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#12 - A Jagelló-kor
0.00
Season 1 - Episode 15

Sorozatunk 15. részében felkeressük Corvin János sírját a horvátországi Lepoglavában – amely város ma is a címerében őrzi a Hunyadiak hollóját. Elmeséljük Beatrix és II. Ulászló különleges, titkos házasságkötésének történetét, a Fekete Sereg szomorú végét, és utánajárunk a „lacikonyha” szó eredetének. Szó lesz arról, hogy mi is az „aranygyapjú”, hogy miért hívták Székely Györgyöt Dózsának, és hogy a lengyel országgyűléseknek mi közük van a Rákos mezejéhez…

The episode was rated #2 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#13 - A Középkor vége
0.00
Season 1 - Episode 16

A mohácsi csatavesztés következményeiről mesélünk a sorozat 16. részében; - és arról, hogy mi minden változott meg Magyarország politikai helyzetén kívül ezekben az években. Szó lesz arról, hogy hogyan módosult az emberek időképe; bemutatjuk az első toronyórákat, az első térképeket, és az első jogtárat: Werbőczy Tripartitumát. De a későgótika és a korai reneszánsz együttes megjelenésének is sok emlékét bemutatjuk, olyan csodákat, mint a nyírbátori templom, a fantasztikus Bakócz-kápolna, vagy MS mester festményei. Ha ezek valahol Itáliában lennének, csodájukra járna a világ…

The episode was rated #3 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#14 - Az ország három részre szakadása
0.00
Season 1 - Episode 17

A XVI. századnak a Mohács utáni történetében valódi hősökkel találkozhatunk: Kőszegről mindenkinek beugrik Jurisics Miklós, Egerről Dobó István, Szigetvárról Zrínyi Miklós neve. De vajon mi az igazság Török Bálinttal kapcsolatban? Hogy kerül a pozsonyi székesegyház tornyára a magyar Szent Korona? Milyen durva levéllel „cukkolta” a tihanyi várkapitányt a koppányi aga? Mi köze van a tallérnak a dollárhoz? És mit állít a komáromi kőszűz?

The episode was rated #4 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#15 - Élet a török félhold árnyékában
0.00
Season 1 - Episode 18

A sorozat 18. adása újra izgalmas kérdésekre keres választ: igaz-e, hogy Kanizsai Orsolya fiú volt? Károli vagy Károlyi Gáspár fordította a magyar nyelvű Bibliát? Valóban Magyarországról terjedt el Európában a jácint, a tulipán, az orgona és a vadgesztenye? Táviratozhatott-e Rudolf császár? Ki volt Gül Baba? Hogyan működött a "repülőhíd"? Mi is az a "fekete leves"? Királlyá koronázták-e Bocskai Istvánt?

The episode was rated #5 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#16 - Romlás és kiútkeresés
0.00
Season 1 - Episode 19

Sötét, zivataros évszázad volt a XVII. Tragédiák és fényes diadalok helyszíneire visszük el a nézőt: a Dráva mentén Új-Zrínyivár maradványait keressük, a kursaneci erdőben pedig Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban nyomozunk. Megfejtjük, hogy mi köze Bécs török alóli felmentésének a Mariahilfer strasse-hoz és bemutatunk egy gyors-beszámolót Buda 1686-os visszafoglalásáról. Zrínyi Ilona Bécsújhelyen Zrínyi Péter kivégzésének a helyszínére zarándokolunk el, - de a lánya, Zrínyi Ilona által megvédett munkácsi várat is felkeressük a sorozat 19. adásában. A hősként tisztelt asszony egész életét beárnyékolták a tragédiák Zrínyi Ilonát annyi baj érte életében, amennyi tíz nőnek is sok lett volna

The episode was rated #6 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#17 - A török kor vége
0.00
Season 1 - Episode 20

A sorozat 20. adása is titkokat, rejtélyeke kutat, a hétszilvafás, - vagyis „bocskoros” - nemesek kutyabőrétől az afrikai magyarab törzsekig. Végigkísérjük az Esterházy-család felemelkedését, elkalauzoljuk a nézőt a fraknói „ősgalériába”, és az első magyar egyetem városába, Nagyszombatra is. Pécs Gázi Kászim Megtudhatják, hogy a pécsi dzsámi kupoláján hogy lehet egymás mellett kereszt és félhold, és az is kiderül, hogy a ma legmagyarabb ételeknek tartott gulyást és a pörköltöt csak a török hódoltság ideje óta főznek Magyarországon. Nem is magyar étel a pörkölt meg a töltött káposzta! De a törökök ismertették meg velünk a mai legkárosabb szenvedélyeinket: a kávéivást és a dohányzást is…

The episode was rated #7 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#18 - A Rákóczi-szabadságharc kitörése
0.00
Season 1 - Episode 21

II. Rákóczi Ferenc még mai útviszonyok között is hatalmasnak számító távolságokat járt be és a sorozat 21. adásában életútjának a legfontosabb állomásait mi is bejárjuk. Felkeressük a mai magyar határtól mindössze néhány kilométerre található Borsi várkastélyát, ahol megszületett; körülnézünk a bécsújhelyi börtönében; országos gyűlésen járunk Szécsényben és Ónodon; bajárjuk a sárospataki várat, és a kassai dómba is elzarándokolunk; de mindemellett szó lesz arról is, hogy mit jelent a kuruc és a labanc szó…

The episode was rated #8 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#19 - Ónódtól a nagymajtényi síkig
0.00
Season 1 - Episode 22

Tudják-e, hogy milyen egy szép selymes lóding? És hogyan néz ki egy csontos karabély? Vagy egy dali pár pisztoly? Ha nem, hát mi majd megmutatjuk! És arról hallottak, hogy Rákóczi milyen titkosírást használt? Érdemes lesz megnézni a sorozat 22. részét, mert ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, – de olyan félreértésekre is fény derül, mint például hogy az ónodi országos gyűlést nem is Ónodon tartották; hogy a szatmári békét nem Szatmárban kötötték meg, és a nagymajtényi fegyverletételnél nem is rakták le a fegyvereket…

The episode was rated #9 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#20 - Vitam et sanguinem
0.00
Season 1 - Episode 23

„Életünket és vérünket” – hangzott el a magyar nemesek felajánlása 1741-ben. De vajon igaz-e az a korabeli pletyka, miszerint Mária Terézia a nevezetes országgyűlési jelenethez ölbe vette a csecsemő II. Józsefet, és még meg is csipkedte a fenekét, hogy sírjon, és így meghatódjanak a marcona magyarok? És tényleg sóval hintette fel az utat Pesttől Gödöllőig Grassalkovich Antal, hogy a királynő augusztusban is lovasszánnal érkezhessen meg a kastélyba?

The episode was rated #10 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

Last updated: oct 09, 2020

Search for TV shows...

About Me

I am Sophie and this is my website.

A little about me 👋 I am a marketing student in Paris. I love spending afternoons with friends in a cafe or a park.

But more than anything else, I love watching (.. binging…) series on my computer on rainy Sundays or any sunny day for that matter 🙈

I must have watched hundreds of shows by now, from romance to science-fiction series. Often I like to go back to a show I enjoyed. But I don’t feel like watching it all over again…

I created this website so myself and others could find the best episodes of our favourite shows. As of today, I have about 1,000 shows on the website with votes and rating coming from fans.

Hopefully, you can join me from your sofa and enjoy some nice TV!

- Sophie ☕️🍰