10.0
1 votes
The History of Hungary

The History of Hungary

Magyar Televízió 2009

A nagyívű sorozat 46 részben dogozza fel Magyarország történetét. Izgalmas szellemi kalandot kínál, nem iskolás ízű ismereteket. Történész szakértőik és Nagy György műsorvezető segítségével felfedezővé akarják tenni a Nézőt, hogy ő maga csodálkozzon rá azokra a tényekre, amelyeket esetleg már korábban is ismert, de valahogy nem is gondolt rájuk tudatosan.

All Shows - Documentary Watchlist Watchlist

The 10 Worst Episodes of The History of Hungary

#1 - Úton a haza felé...

0.00

Season 1 - Episode 1

Az első részben az Őshazától a Kárpátokig kísérjük a vándorló magyar népet. Utánajárunk annak, hogy mi köze van Ungvár nevének a "Hungária" névhez; megtudhatjuk, hogy mire való az "istenfa" a jurtaépítés közben; hogy miért nem szabad rálépni a küszöbre; hogy milyen madár a turul; mi köze a "nemzés"-nek a "nemzet"-hez; és megnézzük, milyen látvány tárult a honfoglalók szeme elé a Vereckei hágóról?

The episode was rated #1 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#2 - A honfoglalás

0.00

Season 1 - Episode 2

A Magyarország története című sorozat második adásában "hont foglalunk". Ezúttal is sok ismert legenda után nyomozunk: mi a valóságtartalma az "egy marék földért, egy kulacs vízért és egy tépés fűért" vett országnak? Tényleg a "szerét ejteni" kifejezésből ered Ópusztaszer neve? Hol van az, ami "az Óperencián is túl" van? Ettek-e őseink nyereg alatt puhított húst? Milyen volt a honfoglalók instant levese? Miért reszketett egész Európa a kalandozó magyarok íjától? Mi az igazság Lehel és az ő kürtje körül? Egyáltalán: hogyan, milyen épületekben éltek, milyen ruhákat viseltek a honfoglaló őseink? És az igaz, hogy a magyarok hozták keletről, és ők terjesztették el széles körben Európa népei között a gombot?

The episode was rated #2 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#3 - I. Lászlótól III. Béláig: a két lovagkirály

0.00

Season 1 - Episode 6

Rendkívül izgalmas nyomozásokban járhatnak velünk a sorozat 6. adásának nézői: az Árpád-kori templomok többsége - ma is fellelhető az évszázadok során ráépült részletek alatt, csak le kell hántani róla az évszázadok alatt ráépült épletelemeket! Öskü és Hidegség templomaiban jártunk; Velemérben pedig találtunk egy Szent László-ábrázolást, amely hihetetlenül érdekes feltételezésekre ad okot... Hallottak arról, hogy Kálmán király nem is törölte el a boszorkányüldözést? És hogy a későbbi magyar királyok őse egy megvakított herceg volt? Vajon hogyan követhette a trónon IV. Istvánt III. István? Miért június 27-én van László-nap? Megértenénk-e a 12. századi magyar beszédet?...

The episode was rated #3 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#4 - Az Aranybullától a tatárdúlásig

0.00

Season 1 - Episode 7

A sorozat 7. adásában különleges utakra indulunk a magyar királyok kíséretében. Előbb Varasdra (ma: Varasdin) utazunk, ahol Imre király egyetlen pálcával a kezében ment az ellene lázadó öccse katonái közé; aztán Spalatoban (Split) II. András keresztes hadjáratra induló seregével megnézzük: milyen messze van Makó Jeruzsálemtől. A katasztrofális muhi vereség után elkísérjük a menekülő IV. Bélát Trauba (Trogir). Végül Klissába (Klis) látogatunk, hogy felkeressük azt a várat, ahol meghalt a király kicsi lánya, Margit; - és a várandós királyné ott, a várban szülte meg kilencedik gyermekét, akit ugyancsak Margitnak kereszteltek. Ő az, aki majd a Nyulak szigetén tölti rövid életét: Szent Margit…

The episode was rated #4 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#5 - Az Árpád-kor utolsó évtizedei

0.00

Season 1 - Episode 8

Különleges titkoknak eredünk nyomába a sorozat 8. adásában. A prágai Szent Vitus-székesegyházban kézbe vesszük azt a kardot, amit IV. Béla lánya vitt magával, amikor Prágába szökött, és amelyet Szent István kardjaként tartunk számon. Elmegyünk a morvamezei csata helyszínére, ahol a hálátlan utókor már meg sem említi, hogy Európa egyik uralkodó dinasztiája: a Habsburgok magyar segítséggel vetették meg az itteni csatában a dinasztia alapjait. A romániai Cheresig várában IV. László megölése ügyében nyomozunk; és kézbe veszünk olyan becses ereklyéket, mint Anonymus Gestája, vagy az Ómagyar Mária-siralom…

The episode was rated #5 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#6 - Anjou Károly - aki nem Róbert...
0.00
Season 1 - Episode 9

A sorozat 9. adásában kiderül, hogy az első Anjou királyunk közismert neve: "Károly Róbert" - egy tévedés következménye. Egy izgalmas nyomozás eredményeként megtaláljuk a kilenc évszázada egy lomtalanítás során kidobott Anjou királyi kárpit eredeti ábrázolását; megnézzük, hol verték az első magyar aranyforintot; részt veszünk a közép-európai uralkodók első nagyszabású találkozóján Visegrádon; és azt is megtudjuk, milyen fájdalomdíjat kapott egy lovagi tornán az a vesztes lovag, akinek három fogát ütötte ki kopjájával - a király.

The episode was rated #1 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#7 - Nagy Lajos birodalma
0.00
Season 1 - Episode 10

Nagy Lajost mióta hívják Nagy Lajosnak? Valóban három tenger mosta a birodalma határait? Hogy működött a 14. századi radiátor? Miért Lengyelországban van az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok központja? Magyarország története Nagy Lajos címere Miért volt köszvényes a legtöbb uralkodó? Hogyan látták el ostrom idején a budai várat vízzel? Milyen volt a korabeli férfidivat? Miért nincs befejezve a Képes Krónika? Hogyan került a magyarkirálynéi korona Zadarba?

The episode was rated #2 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#8 - Legendák és igaz történetek a XV. század elején
0.00
Season 1 - Episode 11

Krakkóban megnézzük, hogyan őrizte meg a terméskő Nagy Lajos lánya, Hedvig – a lengyelek legkedvesebb királynéja – lábnyomát; a novigradi várban pedig nővére, Mária magyar királynő börtönét keressük fel. Bemutatjuk Visegrádon Zsigmond palotájának vízöblítéses (!) mellékhelyiségét és melegvizes fürdőszobai bojlerét. Utánajárunk, mi igaz a hírhedt erényövvel kapcsolatban, és felkutatjuk azokat a kénes csevice-forrásokat, amelyek a pokoljáró Tari Lőrinc emlékére bugyognak fel…

The episode was rated #3 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#9 - Zsigmond magyar király és német-római császár
0.00
Season 1 - Episode 12

A 12. adás főszereplői: Ozorai Pipo, a király mértékletes életvitelű lovagja; Cillei Borbála, a kikapós királyné; Zsigmond heroldja – vagyis a „címerkirály”; és Vlad Tepes, aki Zsigmond király Sárkány-rendjének köszönheti a mai ismert kétes hírű nevét: ő Drakula… De különleges tárgyakat is bemutatunk: például azt az óriási láncot, amellyel a dunai hajóforgalmat lehetett megállítani; a Budai Várnak a közlekedőedények elve alapján működő vízvezetékét; vagy azokat a középkori graffitivel ellátott, és a várainkban-templomainkban itt-ott felfedezhető építőköveket, amelyek segítségével az egykori kőfaragómester a könyvelését vezette… Cillei Borbála szexlapoknak is levetkőzött volna, de a párja sem vetette meg a szebbik nemet

The episode was rated #4 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

#10 - A három Hunyadi
0.00
Season 1 - Episode 13

Sorozatunknak a Hunyadi Jánosról, Lászlóról és Mátyásról szóló részében krimiszerűen izgalmas történetekről mesélünk. Belopózunk a visegrádi fellegvárba Erzsébet királyné udvarhölgyével, és ellopjuk a koronát! Egy másik alkalommal a nándorfehérvári várban tanúi leszünk, amint Hunyadi László a király jelenlétében az embereivel megöli Cillei Ulrikot… De a várakon kívül más érdekes helyekre is elkalauzoljuk a nézőt: megmutatjuk Mátyás király kolozsvári szülőházát, szó lesz arról, hogy mire is emlékeztet a déli harangszó, hogy megválaszthatták-e Mátyást a Duna jegén, - és, hogy mit tud, aki ismeri a csíziót…

The episode was rated #5 Worst episode of The History of Hungary from 0 votes.

Last updated: oct 09, 2020

Search for TV shows...

About Me

I am Sophie and this is my website.

A little about me 👋 I am a marketing student in Paris. I love spending afternoons with friends in a cafe or a park.

But more than anything else, I love watching (.. binging…) series on my computer on rainy Sundays or any sunny day for that matter 🙈

I must have watched hundreds of shows by now, from romance to science-fiction series. Often I like to go back to a show I enjoyed. But I don’t feel like watching it all over again…

I created this website so myself and others could find the best episodes of our favourite shows. As of today, I have about 1,000 shows on the website with votes and rating coming from fans.

Hopefully, you can join me from your sofa and enjoy some nice TV!

- Sophie ☕️🍰